Info December

HSB Brf Granen  
Information December 2018

 • Höjd månadsavgift 
  Styrelsen har beslutat att avgiften för lägenheterna höjs med 3 % för 2019.

 • Driftsättning av passersystemet 
  Bokning av tvättstugorna måste från och med den 1/12 ske med TAG via de nya bokningstavlorna vid varje tvättstuga eller via bokningssystemet på nätet (se vår hemsida). De gamla bokningstavlorna gäller inte längre och kommer att monteras ner. 
  Portarna låses dygnet runt from den 17/12 – 2018. 
  Låscylindrarna sitter kvar tom 21/1 – 2019. 

 • Hämtning av julgranar
  Julgranar sorteras som trädgårdsavfall. Materialet mals ner och kan återvinnas till kompostjord, biobränsle och biogas. 
  Julgranar lämnas utanför grovsoprummen på Vältvägen 1 resp. Tegvägen 46. Datum för hämtning kommer i Januari.

 • Inga kablar kvar på elstolpen
  Påminner om att inte lämna kvar kablar hängande på elstolpen vid din parkeringsplats. Lämnas kablar kvar kommer de att tas bort. 

 • Lås ditt garage
  Viktigt – glöm inte att låsa ditt garage! Hyresgästen ansvarar för att garaget är låst när inte någon är där. 


  God jul & Gott nytt år! 

  Önskar 
  HSB Brf Granens styrelse och husombud

Related posts