Info/Nyheter

Portinfo Januari 2019

Porttelefon - När du får besök Besökaren söker fram ditt namn på porttelefonen och tycker på Ring. Det ringer på din telefon från okänt/dolt...

Belysning entréer

Befintligt belysningssystem för entréer och utvändig belysning har fungerat dåligt den senaste tiden. Brf Granen kommer att installera ny...

Info December

HSB Brf Granen  Information December 2018 Höjd månadsavgift Styrelsen har beslutat att avgiften för lägenheterna höjs med 3 % för...

HSB nytt bankgironummer

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM HAR NYTT BANKGIRONUMMER Publicerad: 2018-12-08 | Uppdaterad: 2018-12-08 | Visas t o m: 2019-12-08 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM HAR...

Grannsamverkan

Grannsamverkansbrev November/december för Järfälla Den relativt lugna perioden avseende inbrotten fick ett tråkigt avslut under årets två...