Latest News

Info/Nyheter

Belysning entréer

Befintligt belysningssystem för entréer och utvändig belysning har fungerat dåligt den senaste tiden. Brf Granen kommer att installera ny LED-belysning i samtliga entréer. Detta arbete påbörjas 2019-01-14 på Tegvägen och fortsätter sedan på Vältvägen. Arbetet utförs av JP Tech. Vid...

Info/Nyheter

Info December

HSB Brf Granen  Information December 2018 Höjd månadsavgift Styrelsen har beslutat att avgiften för lägenheterna höjs med 3 % för 2019.Driftsättning av passersystemet Bokning av tvättstugorna måste från och med den 1/12 ske med TAG via de nya bokningstavlorna vid varje tvättstuga eller...

Info/Nyheter

Grannsamverkan

Grannsamverkansbrev November/december för Järfälla Den relativt lugna perioden avseende inbrotten fick ett tråkigt avslut under årets två sista månader. Detta gäller i första hand villor i de sedan tidigare utsatta områdena; Barkarby/Skälby,Viksjö,Vattmyra, Västra Jakobsberg och Berghem.En ökning av inbrott i...