Passer och BokningssystemetPASSER- OCH BOKNINGSSYSTEMET

Vi i Brf Granen har beslutat att installera ett passage- och bokningssystem. Avsikten är att höja säkerheten och effektivisera hanteringen av tillträde till våra lokaler totalt sett. Vi har i samband med detta också valt att alla ingångar till våra hus alltid ska hållas låsta, dygnet runt.

Vi litar grundmässigt på våra medlemmar och ger därför alla tillträde till samtliga ytor i alla hus inom området. Anledningen till detta är att många behöver ha tillträde till mer än sin egen port, t ex för att komma in i olika tvättstugor, hyrda extraförråd eller andra delar som alla i föreningen har sin självklara rätt att få tillträde till.

Vi kan när som helst och med omedelbar verkan ta bort en t ex borttappad TAG (bricka) ur systemet, d v s göra den obrukbar. Förutsättningen för detta är naturligtvis att den som förlorat en TAG gör det man är skyldig att göra, dvs anmäler förlusten. Denna anmälan gör man enklast, i skrivande stund, till brf Granens mail, brfgranen@bredband.netTilläggas kan att våra TAG’ar inte är möjliga att kopiera, till skillnad från en nyckel.

Det är meningen att kriminella eller på annat sätt oärliga/oönskade individer inte enkelt ska få tillträde till våra lokaler, medan boende i föreningen får ett enkelt och säkert system för tillträde.

Styrelsen har, vid t ex misstanke om brott, möjlighet att via systemets logg kontrollera vem som berett sig tillträde till vad och när. En sådan kontroll får endast ske vid behov och om styrelsen så beslutar.

Det som nämns ovan är det som gäller när vi startar upp vårt nya passage- och bokningssystem. Styrelsen finns tillgängliga för frågor, se mailadress ovan. Framtida utvärdering kommer att ske när vi använt systemet en tid och vi får då se om det finns anledning till revidering.

Några datum:

From 1/12    – bokning av tvättstuga görs med TAG via den tavla/skärm som hänger vid tvättstugan. Att boka via nätet/appen går också bra (se vår hemsida).

From 17/12 – alla entrédörrar hålls låsta dygnet runt, vi kan fortfarande använda nyckel.

From 22/1    – låscylindrarna byts ut på alla dörrar med en TAG-dosa vid sig, dvs vi kommer inte längre att kunna använda nyckel.

När dessa steg är genomförda anser vi oss klara med införandet av vårt nya passer- och bokningssystem.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf GranenRelated posts