Belysning entréer

Befintligt belysningssystem för entréer och utvändig belysning har fungerat dåligt den senaste tiden.

Brf Granen kommer att installera ny LED-belysning i samtliga entréer. Detta arbete påbörjas 2019-01-14 på Tegvägen och
fortsätter sedan på Vältvägen. Arbetet utförs av JP Tech.


Vid arbete kommer tillgängligheten att vara begränsad men då finns det möjlighet att gå via bakport eller källare.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av februari 2019.

Vid frågor kontakta undertecknad eller JP Tech på

tel 08-611 41 20

För HSB bostadsrättsförening Granen i Järfälla

Med vänlig hälsning

Jörgen Forsgren
Förvaltare
Tel: 010-442 50 11
jorgen.forsgren@hsb.se