Portinfo Januari 2019

 • Porttelefon – När du får besök
  Besökaren söker fram ditt namn på porttelefonen och tycker på Ring. Det ringer på din telefon från okänt/dolt nummer.
  När du svarat och beslutat dig för att öppna porten och släppa in besökaren, håll in knapp 5 på din telefon.
  Samtalet avslutas direkt när porten låses upp.

 • Passersystem
  Från den 21 januari kommer låscylindrarna att börja bytas ut på alla dörrar med en TAG-dosa vid sig, dvs vi kommer inte längre att kunna använda nyckel.
  Har du frågor kring passersystem, bokning av tvättstuga eller porttelefonen tveka inte att höra av dig till ditt husombud eller styrelsen.

 • Hämtning av julgranar måndag den 28 januari
  Julgranar sorteras som trädgårdsavfall. Materialet mals ner och kan återvinnas till kompostjord, biobränsle och biogas. 
  Julgranar lämnas utanför grovsoprummen på Vältvägen 1 resp. Tegvägen 46.

 • Belysning
  Föreningen installerar ny entrébelysning i samtliga entréer. Arbetet på börjas den 14 jan och planeras vara klart i slutet av februari.
  Har du frågor kring detta kontakta JP Tech, 08-611 41 20


Med vänliga hälsningar
HSB Brf Granens styrelse och husombud